info@ekdahls.com

Torispherical head

Torispherical head

Med vårta specialanpassade pressverktyg för tillverkning av “kupade gavlar” kan vi skapa enligt de flesta normer och standarder, och erbjuda gavlar i olika storlekar, från 21,3 till 2 100 mm i diameter. Dessutom ser vi till att resultatet blir riktigt snyggt och precist, med tjocklekar som kan variera från 2 till 200 mm.

När vi formar dessa kupade gavlar genom djupdragning gör vi dem i ett enda stycke, och de kan bli riktigt stora – upp till 8 200 mm i diameter, med väggar som är 120 mm tjocka och en imponerande totalvikt på 30 ton.
Med vår omfattande erfarenhet av att arbeta med olika material och genomtänkt val av pressverktyg kan vi alltid leverera pressade detaljer som passar perfekt för att bygga olika typer av behållare och anläggningar. Dessutom levererar vi till kunder inom livsmedelsindustrin, kraftverksbyggnad och olje- och gasindustrin.

Legend Torispherical Head

  • t = wall thickness
  • Do = outside diameter
  • Di = inside diameter
  • CR = crown radius
  • KR = knuckle radius
  • SF = straight flange height
  • DH = dished height
  • THi = total height inside

CR Do
KR 0,1 x Do
SF 3,5 x t
DH 0,1935 x Do - 0,455 x t
THi SF + DH