info@ekdahls.com

Om Företaget

Ekdahls produkter marknadsföres inom Sverige och övriga nordiska länder. En stor del går vidare till andra delar av världen sedan de vidareförädlats hos våra kunder.

Ekdahls Plåtindustri AB finns i Röstånga – ett litet samhälle vid Söderåsen i Skåne.

Verksamheten har bedrivits sedan 1920 med plåt och järn som huvudsakliga råvaror. På 40-talet började vi tillverka behållare i plåt bl a expansionskärl och efter krigsslutet även oljecisterner. Under mitten av 50-talet startades tillverkningen av kupade gavlar med en egentillverkad remdriven mekanisk press – en stor kontrast till dagens hydraulpressar.

Marknaden ser oss som en väl fungerande leverantör genom vår stora erfarenhet av cistern- och gaveltillverkning. Vår yrkeskunniga personal och vår ändamålsenliga maskinpark gör det möjligt för oss att hålla en hög kvalitet. Våra rostfria kupade gavlar är fria från dragrepor och tryckränder vilket innebär stor tidsbesparing vid slipning och polering.

Ripa Konstruktioner AB

Ripa Konstruktioner AB är en strategisk samarbetspartner där Ekdahls Plåtindustri AB är delägare. Företaget äger stor kompetens av verktygstillverkning och reparation av stans- och pressverktyg.

En nära kontakt mellan företagen ger ett stort utbyte av erfarenheter och problemlösningar. Som kund till Ekdahls eller Ripa får du tillgång till gedigen kompetens inom både utveckling, prototypframtagning och serieproduktion.

Teknik

Ekdahls Plåtindustri AB arbetar med industrirobotar och styrda maskiner. Den moderna tekniken tillsammans med gedigna yrkeskunskaper hos personalen säkerställer hög kvalitet på våra produkter. Hela verksamheten genomsyras också av vårt material- och produktionsstyrningssystem (MPS) som är ett dagligt hjälpmedel för alla inom företaget.

De senaste steget i teknikutvecklingen är Solid Works 3D CAD-system.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att tillverka och marknadsföra trycklösa cisterner, kupade cistern- och tryckkärlsgavlar samt övriga halvfabrikat för cisterner och behållare.

Vi tillgodoser kundens krav på hög kvalitet och tillförlitlig leveranstid och vi utvecklar och anpassar oss efter kundens behov för att alltid vara en leverantör att räkna med.