info@ekdahls.com

Elliptical head

Elliptical head

Legend Elliptical head

  • t = wall thickness
  • Do = outside diameter
  • Di = inside diameter
  • CR = crown radius
  • KR = knuckle radius
  • SF = straight flange height
  • DH = dished height
  • THi = total height inside

Type 2:1
Di Do - 2 x t
CR 0,9 x Di
KR 0,17 x Di
SF acc. to specification
DH 0,25 x Di
THi SF + DH
Type 1,9:1
Di Da - 2 x t
CR Di / 1,16
KR Di / 5,39
SF acc. to NF E 81-103
DH Di / 3,8
THi SF + DH